Asociația de părinți

Procesul de descentralizarea a sistemelor de învăţământ  nu a   rămas   fără   efect asupra relaţiei dintre familie şi şcoală. Pe de o parte restrângerea atribuţiilor autorităţilor centrale   a   încurajat   şi   motivat   implicarea   familiei   în   viaţa   şi   activitatea   şcolii: identificarea  problemelor  cu  care  se  confruntă  aceasta   şi  găsirea  celor   mai  adecvate soluţii, atragerea de noi surse de finanţarea a şcolii, eficientizarea gestionării resurselor etc. Democratizarea  învăţământului   răspunde  de   asemenea  şi   unor  obiective  civice: posibilitatea de asociere a părinţilor în asociaţii, comitete, organizaţii care să le reprezinte interesele   în  raport   cu   şcoala,   manifestarea  liberă  a   opiniei   vis-à-vis   de   calitatea, performanţa unui sistem al societăţii, posibilitatea de a alege instituţia, tipul, forma de învăţământ, specializarea, profilul pe care individul o consideră cea mai potrivită pentru el şi copiii lui etc.

Relaţia dintre familie şi şcoală presupune o legătură, un contact, o interacţiune între cele două instanţe responsabile cu educarea tinerei generaţii care îmbracă forme diferite – de la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii, la supravegherea la domiciliu şi sprijinul acordat copilului în efectuarea temelor pentru acasă, opţiunea pentru cea mai potrivită şcoală, formă de învăţământ în raport cu obiectivele şi aspiraţiile părinţilor şi ale copiilor lor până la cooptarea părinţilor în consiliile de conducere a şcolilor. Concret, familia şi şcoala desfăşoară împreună sau separat o serie de activităţi prin care urmăresc atingerea unui obiectiv comun: reuşita educaţională şi, ulterior, cea socio-profesională a copilului.

În acest sens în Asociația Părinților “Împreună pentru copiii noștri”, de la Școala Gimnazială Nr.1 Sântandrei face parte activă din viața sprijinind parteneriatul Școală – Familie – Comunitate.

NOUTAȚI ȘI EVENIMENTE

Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025

Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025

ANUNȚ ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ 2024 – 2025 Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, se va desfășura conform calendarului aprobat. Numărul de locuri disponibile vor fi publicate pe data de 24.05.2025 după finalizarea etapei de reînscriere. ETAPA I de înscriere...