Despre noi

Școala Gimnazială din Sântandrei se întemeiază în anul 1870 sub patronajul bisericilor Greco-Catolice şi Romano-Catolice. Aceasta era situată în imediata vecinătate a Bisericii Greco-Catolice. În toamna anului 1901 s-a început ridicarea unei școli cu două săli de clasă și locuință pentru învățători, de către localnici, fiind reorganizată în 1948 din fonduri de stat. După cel de-al doilea război mondial, învățământul a cunoscut transformări radicale. În 1955 s-a construit un alt local de școală cu două săli de clasă, iar după 10 ani, un altul cu opt săli de clasă. Din anul 2006 Şcoala Gimnazială nr. 1 Sântandrei, devine Unitate cu Personalitate Juridică. În prezent Școala din Sântandrei este formată din 3 corpuri de clădire. Corpul A care deservește învățământul gimnazial și corpurile B și C care deservesc învățământul primar.

Baza materială a școlii este constituită din 15 săli de clasă acestea fiind dotate cu mobilier nou, modular, laptop, cameră perfomantă, videoproiector, ecran de proiecție. Dorindu-ne să ne deschidem porțile spre un nou an școlar în condiții de siguranță și iginenă au fost marcate circuitele de acces și au fost montate dispencere automate cu substanțe biocide. Școala dispune în baza Proiectului Digitaliada implementat cu ajutorul Fundației Orange România, încă din anul 2017, de un laborator digital dotat cu tablete care au instalate doar aplicații educaționale. Centrul de Documentare și Informare pune la dispoziția elevilor noști un important fond de carte, materiale, calculatoare și tablă inteligentă destinate sprijinirii procesului de învățare. În curtea școlii prin investiția Primăriei Comunei Sântandrei anul acesta a fost amenajat un teren sintetic multisport. Clasele de învățământ primar sunt organizate într-o manieră prietenoasă asftel încât să contribuie la trecerea lină a copiilor de la statutul de preșcolar la cel de școlar. Digitalizarea s-a realizat și la clasele primare, îmbinându-se cu succes metodele și procedeele de învățare tradițională cu cele din învățarea online. Trecerea la învățarea online este sprijinită de specialiștii Proiectului Digitaliada care prin webinarii au adus plus valoare la cunoștințele cadrelor didactice.

Deoarece, copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung și sinuos, plin de urcușuri și coborișuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, în toate aspectele ei, pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în școală. Frecventarea grădiniței de către copil alături de crearea unei imagini pozitive a școlii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală.

Cadrele didactice pun totul în slujba acestei școli: tinerețea lor, bucuria unui început, dragostea față de copii, pasiunea pentru profesiile noastre și mai ales speranța într-un viitor strălucit. Cred că fiecare dăruim acestei școli tot ce avem mai bun de la Dumnezeu: pasiunea pentru educare, dăruirea pentru meserie, dragostea față de elevi și respectul față de părinții acestora.

NOUTAȚI ȘI EVENIMENTE

Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025

Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025

ANUNȚ ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ 2024 – 2025 Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, se va desfășura conform calendarului aprobat. Numărul de locuri disponibile vor fi publicate pe data de 24.05.2025 după finalizarea etapei de reînscriere. ETAPA I de înscriere...