Școala noastră / Anunțuri / Înscrierea în învățământul antepreșcolar 2023-2024 Inapoi

Înscrierea în învățământul antepreșcolar 2023-2024

Lista cu punctajele pt. nivel antepreșcolar 2023 se poate vizualiza AICI.

Vă informăm că în anul școlar 2023 – 2024, conform Planului de școlarizare aprobat de ISJ Bihor, avem disponibile un număr de:

 • 20 de locuri la Creșa Sântandrei – Structură a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei

Înscrierea copiilor în învățământul antepreșcolar, se va desfășura conform calendarului aprobat:

Perioada de înscriere (15.06.2023 – 30.06.2023):

Colectarea cererilor de înscriere:

 • în perioada 06.2023 – 30.06.2023 se vor depune cererile de înscriere / dosarul cu actele doveditoare conform opisului

 Procesarea cererilor: 30.06.2023

Rugăm părinții să citească cu atenție criteriile de departajare și documentele solicitate, în așa fel încât, la înscriere, dosarele să fie complete. Dosarele se depun în perioada 15 – 30 iunie 2023, la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei, str. Principală nr. 154, de luni până joi în intervalul orar 8:00 – 18:00, vineri în intervalul orar 8:00 – 17:00, cu mențiunea că în ultima zi de depunere, vineri, 30 iunie, dosarele se depun până la ora 10:00, pentru a putea fi verificate și transmise mai departe în aceeași zi, termenul de afișare a rezultatelor fiind 30.06.2023 ora 14:00.

Conform metodologiei prin care se reglementează cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2023 – 2024, Ordinului Ministrului Educației nr. 4319 din 26.05.2023, publicat în Monitorul Oficial la României în data de 31.05.2023 vă aducem la cunoștință care sunt criteriile de departajare:

 CRITERII DE DEPARTAJARE

 1. copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la 31.08.202315 puncte
 2. copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs (31.12.2023) – 10 puncte
 3. copilul are vârsta de 2 ani împliniți în perioada 01.01 – 30.06.20245 puncte
 4. domiciliul copilului (părintelui) este de Comuna Sântandrei, Carte de identitate sau flotant valabil de minim 6 luni – 5 puncte/fiecare părinte
 5. ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează, părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL – 5 puncte/fiecare părinte
 6. părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu (nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului), în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar (30.09.2023) – 5 puncte
 7. Adeverințele de la serviciu se vor puncta în funcție de luna în care își reiau activitatea părinții aflați în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:
  • luna octombrie – 3 puncte
  • luna noiembrie – 2 puncte
  • luna decembrie – 1 punct
 8. părintele/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi – fapt dovedit cu adeverință de la unitatea de învățământ – 5 puncte
 9. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită (plasament, spre adopție) – 5 puncte
 10. familie monoparentală – 10 puncte
 11. cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în grad de handicap – 2 puncte
 12. părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea – 5 puncte
 13. copii gemeni/tripleți (se va completa un dosar pentru fiecare copil) – 2 puncte pentru fiecare copil
 14. copil/frate/soră cu dizabilități (se va atașa ancheta socială/certificatul de încadrare în grad de handicap) – 2 puncte

Pentru departajarea celor care au același punctaj, vor avea prioritate copiii care nu au bunici în Comuna Sântandrei, bunicii au decedat sau se află în imposibilitate de a îngriji copilul. Dovada acestei situații (cu referire la bunicii copilului) se va face cu înscrisuri: copii după cărțile de identitate, certificate de deces sau handicap, în funcție de situație. 

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. cerere de înscriere a copilului la creșă în anul școlar 2023-2024, Cererea tip de înscriere trebuie asumată de ambii părinți – Cerere înscriere nivel antepreșcolar 2023 – 2024
 2. declarație pe proprie răspundere, Declarația pe proprie răspundere trebuie semnată de titularul cererii tip de înscriere – Declarație pe propria răspundere
 3. certificatul de naștere al copilului pentru care se face înscrierea în creșă – în copie şi original;
 4. certificat de naștere FRATE/SORĂ – în copie și original;
 5. adeverință în original de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar și primar (până la clasa a IV-a) pentru frate/soră;
 6. carte de Identitate MAMA – în copie și original;
 7. carte de Identitate TATA – în copie și original;
 8. adeverință tip de angajat pentru MAMĂ, însoțită de document Revisal; cu mențiunea adresei locului muncă – Adeverință tip angajat
 9. adeverință tip de angajat pentru TATĂ, însoțită de document Revisal; cu mențiunea adresei locului muncă – Adeverință tip angajat
 10. în cazul părinților care își desfășoară activitatea în străinătate adeverință de angajat și/sau contractul de muncă pentru fiecare dintre părinții/reprezentanții legali în cauză, tradusă în limba română SAU declarație notarială a persoanei în cauză că își desfășoară activitatea în străinătate în baza unui contract individual de muncă;
 11. dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL (adeverințe ANAF vizate);
 12. act doveditor privind reluarea activităţii (act adiţional de suspendare a activităţii de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care se va specifică data reluării activității profesionale sau adeverinţă/cerere de reîntoarcere la locul de muncă avizată de angajator);
 13. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul);
 14. copie după sentința de divorț/acord notarial (dacă este cazul);
 15. declarație notarială în cazul familiilor monoparentale;
 16. certificat de deces al unuia dintre părinți (dacă este cazul);
 17. certificat de handicap părinte (dacă este cazul);
 18. certificat de handicap copil/frate (dacă este cazul);
 19. cupon de pensie (dacă este cazul).
 20. document de la AJOFM care să ateste faptul că este șomer;
 21. fișa de imunizări (vaccinări), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 22. avizul/adeverință de la medicul de familie din care rezultă faptul că minorul este apt pentru intrarea în colectivitate;
 23. adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul);
 24. alte acte doveditoare privind situația de dificultate a familiei – dacă este cazul;
 25. dosar plic

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR 2023-2024

Cererea poate fi descărcată de AICI.

ADEVERINȚA TIP ANGAJAT

Adeverința tip angajat poate fi descărcată de AICI.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Declarația poate fi descărcată de AICI.

OPIS ACTE NECESARE

Lista cu actele necesare inscrierii fi descărcată de AICI.

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

LUNI – JOI        800   –   1800

VINERI               800   –   1400

Informații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon:

0259440032  /  0772277815

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII VOR FI DEPUSE LA SEDIUL ȘCOLII NR.1 SÂNTANDREI DIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 154