Relația cu comunitatea

Comunitatea reprezintă un grup structurat de oameni caracterizat prin sentimentul de apartenenţă la grup, scopuri comune, relaţii complexe şi de durată, care poate avea un spaţiu, tradiţii şi resurse comune. O comunitate adevărată, cu forţă şi individualitate este cea în care:

  • comunitatea respectivă are credinţe, norme de viaţă şi experienţe comune;
  • experienţe comune dobândite prin aparteneţa la o istorie colectivă, un trecut comun;
  • legături şi relaţii economice, politice, sociale şi culturale bazate pe încredere, sprijin reciproc şi participare la viaţa comunităţii.

În general oamenii pierd contactul cu cei din jurul lor şi tind, pentru a se proteja sau pentru că deseori nu au timp, să se izoleze în mediul sigur al familiei şi prietenilor fără a mai depune interes şi efort în viaţa comunităţii.

Pentru a ajunge la o comunitate ai cărei membri să împărtăşească valori comune şi să se implice activ pentru a se bucura împreună de bunăstare, ni se pare relevant să iniţiem procesul de cooperare comunitară în educaţie pornind de la membrii comunităţii cu cea mai mare deschidere de a se implica şi cu cel mai bun potenţial de a convinge şi alţi oameni să facă acest lucru: directorul şcolii, primar, consilier local, asistent social, reprezentant neoficial al părinţilor, agent economic, şi oricare alţi actori importanţi în procesul de educaţie.

Cooperarea reprezintă interacţiunea între oameni, de cele mai multe ori este ghidată spre atingerea unui anumit scop. În cazul de faţă, cooperarea se referă la sprijinirea şcolii în dezvoltarea unei educaţii de calitate şi a procesului de învăţare care să includă toţi membrii comunităţii indiferent de rasă, etnie, apartenenţă religioasă, apartenenţă sexuală, vârstă.

Cooperarea înseamnă implicarea tuturor factorilor de decizie de la nivel local relevanţi şi interesaţi de îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru toţi.

Cuvântul cooperare are şi pentru Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sântandrei valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă atât a  conducerii școlii, cât și a  membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (elevi, profesori).

Aceste legături conferă elevilor şcolii noastre un climat ideal de educaţie şi siguranţă, la standarde materiale ridicate, evidenţiate în lista următoare:

  1. Elevii îşi desfăşoară activitatea în clădiri renovate, în săli de clasă curate și echipate la standarde europene (mobilier nou, modular, adaptat vârstei elevilor, table noi, videoproiectoare, ecrane de proiecție, laptop-uri, materiale didactice, etc).
  2. Spații sanitare în permanență igienizate, doate cu dispensere  pentru hârtia igienică, pentru săpun lichid și dezinfectant).
  3. Centru de Documentare și Informare, fond documentar din 1225 de volume (proză, poezie, dicționare, atlase, cultură generală,etc), laborator digital dotat cu tablete digitale pentru fiecare elev, ecran de proiecție, aplicații interactive, platforma educațională Digitaliada).
  4. Siguranţa şcolii şi a elevilor este realizată cu un performant sistem de alarmă şi supraveghere video.

Toate aceste realităţi au fost posibile prin relaţia foarte strânsă dintre şcoala – conducerea şcolii şi conducerea Primăriei din Comuna Sântandrei, care a înţeles încă de la înfiinţarea comunei, că şcoala aparţine comunităţii, din care cu mândrie cu toţii facem parte şi că numai prin proiecte comune, printr-o colaborare strânsă, prin profesionaliam, principialitate şi corectitudine se pot face lucruri importante, menite să dezvolte comunitatea.