Școala noastră / Anunțuri / Înscrierea în învățământul antepreșcolar 2022-2023 Inapoi

Înscrierea în învățământul antepreșcolar 2022-2023

Vă informăm că în anul școlar 2022 – 2023, conform Planului de școlarizare aprobat de ISJ Bihor, avem disponibile un număr de:
– 30 de locuri la Creșa Sântandrei – Structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sântandrei.
Înscrierea copiilor în învățământul antepreșcolar, se va desfășura conform calendarului aprobat:

Perioada de înscriere (30.05.2022 – 30.06.2022):

Colectarea cererilor de înscriere:
– în perioada 05.2022 – 22.06.2022 se vor depune cererile de înscriere

Procesarea cererilor: 23.06.2022 – 30.06.2022

CRITERII DE DEPARTAJARE

I. Conform metodologiei prin care se reglementează cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2022 – 2023 vă aducem la cunoștință următoarele:

Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situația în care la o unitate de învățământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor decât locuri  libere, sunt următoarele:

 1. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii sau un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 3. existența unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea în anul școlar următor;
 4. existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

II. Criteriile specifice de departajare a cererilor de înscriere:

 1. domiciliul de Comuna Sântandrei sau flotant valabil* de minim 6 luni – 5 puncte pentru fiecare părinte – în total 10 puncte;
  * În cazul părinţilor cu domiciliul flotant în Sântandrei este obligatoriu a se anexa la dosar copie după contractul de închiriere a locuinţei, înregistrat şi aflat în perioada de valabilitate. În cazul părinţilor cu domiciliul în Sântandrei, dar la adrese diferite, se vor aduce acte doveditoare care să ateste locul real de domiciliu (copie act proprietate sau extras de carte funciară, însoţite de copie după cartea de identitate a proprietarului spaţiului de locuit).
 2. adeverințe de la locul de muncă al părinților (ambii părinți să fie angajați) – 5 puncte pentru fiecare părinte – în total 10 puncte;
 3. adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul) – 5 puncte
 4. copii aflați în plasament în vederea adopției – 5 puncte
 5. frați sau surori care frecventează creșa/grădinița/școala care funcționează în aceeași localitate cu creșa (se atașează o adeverință de la creșă/grădiniță/școală) – câte 5 puncte pentru fiecare frate/soră
 6. copii gemeni/tripleți (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil
 7. familie cu părinte unic (se va atașa un act notarial/sentință prin care se încredințează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreținere copilul) – 10 puncte
 8. adeverințele de la serviciu se vor puncta în funcție de luna în care își reiau activitatea profesională părinții aflați în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului, astfel:
  • reluare activității înainte de luna septembrie – 5 puncte
  • reluarea activității din luna septembrie – 4 puncte
  • reluarea activității din luna octombrie – 3 puncte
  • reluarea activității din luna noiembrie – 2 puncte
  • reluarea activității din luna decembrie – 1 punct

9. data de intrare a copilului în colectivitate (care va fi specificată în cererea de înscriere):

  • în luna septembrie – 5 puncte
  • în luna octombrie – 4 puncte
  • în luna noiembrie – 3 puncte
  • în luna decembrie – 2 puncte
  • în luna ianuarie – 1 punct

10. mame care au în îngrijire un copil sub vârsta de 1 an (se atașează copie după certificatul de naștere al copilului) – 2 puncte
11. cazuri sociale (se va atașa ancheta socială realizată în urma evaluării situației sociale în familie) – 5 puncte

Pentru departajarea celor care au același punctaj, vor avea prioritate copiii care nu au bunici în Comuna Sântandrei, bunicii au decedat sau se află în imposibilitate de a îngriji copilul. Dovada acestei situații (cu referire la bunicii copilului) se va face cu înscrisuri: copii după cărțile de identitate, certificate de deces sau handicap, în funcție de situație. 

Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. certificatul de naștere al copilului – în copie și original;
 2. carte de Identitate MAMA – în copie și original;
 3. carte de Identitate TATA – în copie și original;
 4. certificat de naștere FRATE/SORĂ – în copie și original;
 5. adeverință tip de angajat pentru MAMĂ, însoțită de document Revisal
 6. adeverință tip de angajat pentru TATĂ, însoțită de document Revisal
 7. în cazul părinților care își desfășoară activitatea în străinătate adeverință de angajat și/sau contractul de muncă pentru fiecare dintre părinții/reprezentanții legali în cauză, tradusă în limba română;
 8. dovada că desfășoară activități independente (Declarații ANAF vizate);
 9. act doveditor privind reluarea activității (act adițional de suspendare a activității de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creșterea copilului în care se va specifica data reluării activității profesionale sau adeverință/cerere de reîntoarcere la locul de muncă avizată de angajator);
 10. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul);
 11. copie după sentința de divorț (dacă este cazul);
 12. adeverință în original de la grădinița/școala care funcționează în aceeași localitate cu creșa, dacă este frecventată de frați sau surori ale copilului pentru care se solicită înscrierea la creșă;
 13. fișa de imunizări (vaccinări), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 14. adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul);
 15. alte acte doveditoare privind situația de dificultate a familiei – dacă este cazul;
 16. cerere înscriere la creșă 2022;
 17. dosar plic.

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR 2022-2023

Cererea poate fi descărcată de AICI.

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR 2022-203

Adeverința tip angajat poate fi descărcată de AICI.

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

LUNI – JOI        800   –   1800

VINERI               800   –   1400

Informații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon:

0259440032  /  0772277815

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII VOR FI DEPUSE LA SEDIUL ȘCOLII NR.1 SÂNTANDREI DIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 154

Punctaje Creșa Sântandrei 2022

Lista se poate vizualiza AICI.