Școala noastră / Anunțuri / Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025 Inapoi

Înscriere în învățământul preșcolar 2024-2025

ANUNȚ ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ 2024 – 2025

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, se va desfășura conform calendarului aprobat. Numărul de locuri disponibile vor fi publicate pe data de 24.05.2025 după finalizarea etapei de reînscriere.

ETAPA I de înscriere (27.05.2024 – 14.06.2024):

Colectarea cererilor de înscriere:

 • 27.05.2024 – 31.05.2024 se vor depune cererile de înscriere
 • 03.06.2024 – 05.06.2024 procesarea cererilor din Faza I – prima opțiune
 • 06.06.2024 – 10.06.2024 procesarea cererilor din Faza a II-a – a doua opțiune
 • 11.06.2024 – 12.06.2024 procesarea cererilor din Faza a III-a – a treia opțiune

ETAPA II de înscriere (în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după desfășurarea primei etape) – 17.06.2024 – 05.07.2024

Colectarea cererilor de înscriere:

în perioada 17.06.2024 – 21.06.2024 se vor depune cererile de înscriere

 • 24.06.2024 – 26.06.2024 procesarea cererilor din Faza I – prima opțiune
 • 27.06.2024 – 01.07.2024 procesarea cererilor din Faza a II-a – a doua opțiune
 • 02.07.2024 – 04.07.2024 procesarea cererilor din Faza a III-a – a treia opțiune

ETAPA DE AJUSTĂRI: 19.08.2024 – 29.08.2024

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. cerere de înscriere a copilului la creșă în anul școlar 2023-2024, Cererea tip de înscriere trebuie asumată de ambii părințiCerere înscriere nivel preșcolar 2023 – 2024
 2. declarație pe proprie răspundere, Declarația pe proprie răspundere trebuie semnată de titularul cererii tip de înscriereDeclarație pe propria răspundere
 3. certificatul de naștere al copilului pentru care se face înscrierea în grădiniță – în copie şi original;
 4. certificat de naștere FRATE/SORĂ – în copie și original;
 5. adeverință în original de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar și primar, gimnazial pentru frate/soră;
 6. carte de Identitate MAMA – în copie și original;
 7. carte de Identitate TATA – în copie și original;
 8. adeverință de angajat pentru MAMĂ
 9. adeverință de angajat pentru TATĂ
 10. în cazul părinților care își desfășoară activitatea în străinătate adeverință de angajat și/sau contractul de muncă pentru fiecare dintre părinții/reprezentanții legali în cauză, tradusă în limba română SAU declarație notarială a persoanei în cauză că își desfășoară activitatea în străinătate în baza unui contract individual de muncă;
 11. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul);
 12. copie după sentința de divorț/acord notarial (dacă este cazul);
 13. declarație notarială în cazul familiilor monoparentale;
 14. certificat de deces al unuia dintre părinți (dacă este cazul);
 15. certificat de handicap părinte (dacă este cazul);
 16. certificat de handicap copil/frate (dacă este cazul);
 17. cupon de pensie (dacă este cazul).
 18. document de la AJOFM care să ateste faptul că este șomer;
 19. fișa de imunizări (vaccinări), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 20. avizul/adeverință de la medicul de familie din care rezultă faptul că minorul este apt pentru intrarea în colectivitate;
 21. adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul);
 22. dosar plic

Referitor la înscriere, părinții pot comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate) prin telefon, fax, poștă electronică, urmând a depune dosarul cu documentele necesare înscrierii la sediul unității de învățământ (pentru înscrierea ONLINE).

CRITERII DE DEPARTAJARE NIVEL PREȘCOLAR

Art.11 (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinții/reprezentanții legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 10 alin.(3), comisia de înscriere și distribuire din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare.

(3) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

        a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;
        b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
        c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
        d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
        f) ambii – părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
        g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
        h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

(6) În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menționate la alin. (2) sau alin.(3) și, apoi, în ordine, copiii care îndeplinesc patru, trei dintre criterii, două sau doar unul dintre criteriile menționate la alin.(3).

Criteriile specifice de departajare a cererilor de înscriere:

 1. domiciliul de Comuna Sântandrei sau flotant valabil de minim 6 luni;
 2. adeverințe de la locul de muncă al părinților (ambii părinți să fie angajați);
 3. existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate.

În cazul în care numărul de înscrieri la grupa mică este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii generale și criterii specifice pentru departajare.

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2024-2025

Cererea poate fi descărcată de AICI.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Declaratia poate fi descărcată de AICI.

 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

LUNI – JOI        800   –   1800

VINERI               800   –   1700

Informații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon:

0259440032  /  0772277815
Tel verde:  0800 67 20 31

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII VOR FI DEPUSE LA SEDIUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 SÂNTANDREI, COMPARTIMENTUL SECRETARIAT DIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 154