Școala noastră / Anunțuri / Înscriere în învățământul preșcolar 2023-2024 Inapoi

Înscriere în învățământul preșcolar 2023-2024

Lista cu punctajele pt. nivel preșcolar 2023 se poate vizualiza AICI.

Vă informăm că în anul școlar 2023 – 2024, conform Planului de școlarizare aprobat de ISJ Bihor, avem disponibile un număr de:

 • 46 de locuri la Grădinița cu program prelungit Nr.1 Sântandrei
 • 23 de locuri la Grădinița cu program normal Nr.2 Sântandrei

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar, se va desfășura conform calendarului aprobat:

ETAPA I de înscriere (15.06.2023 – 30.06.2023):

Colectarea cererilor de înscriere:

 • în perioada 06.2023 – 30.06.2023 se vor depune cererile de înscriere

 

ETAPA II de înscriere (în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după desfășurarea primei etape) – 03.07.2023 – 18.07.2023

Colectarea cererilor de înscriere:

 • în perioada 07.2023 – 18.07.2023 se vor depune cererile de înscriere

 

ETAPA DE AJUSTĂRI: 20.08.2023 – 30.08.2023

CRITERII DE DEPARTAJARE

I. Conform metodologiei prin care se reglementează cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2023 – 2024 vă aducem la cunoștință următoarele:

Criteriile generale de departajare a copiilor, care se aplică în situația în care la o unitate de învățământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor decât locuri libere, sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

II. Criteriile specifice de departajare a cererilor de înscriere:

 1. domiciliul de Comuna Sântandrei sau flotant valabil de minim 6 luni;
 2. adeverințe de la locul de muncă al părinților (ambii părinți să fie angajați);
 3. existenţa unui document care atestă că un părinte al preşcolarului este la muncă în străinătate.

În cazul în care numărul de înscrieri la grupa mică este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi aplicate, succesiv, criterii generale și criterii specifice pentru departajare.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. cerere de înscriere a copilului la creșă în anul școlar 2023-2024, Cererea tip de înscriere trebuie asumată de ambii părinți – Cerere înscriere nivel preșcolar 2023 – 2024
 2. declarație pe proprie răspundere, Declarația pe proprie răspundere trebuie semnată de titularul cererii tip de înscriere – Declarație pe propria răspundere
 3. certificatul de naștere al copilului pentru care se face înscrierea în grădiniță – în copie şi original;
 4. certificat de naștere FRATE/SORĂ – în copie și original;
 5. adeverință în original de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar și primar, gimnazial pentru frate/soră;
 6. carte de Identitate MAMA – în copie și original;
 7. carte de Identitate TATA – în copie și original;
 8. adeverință de angajat pentru MAMĂ
 9. adeverință de angajat pentru TATĂ
 10. în cazul părinților care își desfășoară activitatea în străinătate adeverință de angajat și/sau contractul de muncă pentru fiecare dintre părinții/reprezentanții legali în cauză, tradusă în limba română SAU declarație notarială a persoanei în cauză că își desfășoară activitatea în străinătate în baza unui contract individual de muncă;
 11. copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul);
 12. copie după sentința de divorț/acord notarial (dacă este cazul);
 13. declarație notarială în cazul familiilor monoparentale;
 14. certificat de deces al unuia dintre părinți (dacă este cazul);
 15. certificat de handicap părinte (dacă este cazul);
 16. certificat de handicap copil/frate (dacă este cazul);
 17. cupon de pensie (dacă este cazul).
 18. document de la AJOFM care să ateste faptul că este șomer;
 19. fișa de imunizări (vaccinări), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 20. avizul/adeverință de la medicul de familie din care rezultă faptul că minorul este apt pentru intrarea în colectivitate;
 21. adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul);
 22. dosar plic

Referitor la înscriere, părinții pot comunica datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate) prin telefon, fax, poștă electronică, urmând a depune dosarul cu documentele necesare înscrierii la sediul unității de învățământ (pentru înscrierea ONLINE).

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2023

Cererea poate fi descărcată de AICI.

CERERE REINSCRIERE 2023

Cererea de reînscriere poate fi descărcată de AICI.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Declaratia poate fi descărcată de AICI.

LISTA ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Lista poate fi descărcată de AICI.

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

LUNI – JOI        800   –   1800

VINERI               800   –   1700

Informații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon:

0259440032  /  0772277815
Tel verde:  0800 67 20 31

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII VOR FI DEPUSE LA SEDIUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 SÂNTANDREI DIN STRADA PRINCIPALĂ NR. 137