Școala noastră / Anunțuri / Înscrierea în clasa pregătitoare 2021 – 2022 Inapoi

Înscrierea în clasa pregătitoare 2021 – 2022

Înscrierea copiilor în învățământul primar se desfășoară conform OME Nr. 3473/2021 

NUMĂR LOCURI DISPONIBILE: 2 clase / total 50 de locuri
COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

ETAPA I:
29.03.2021 – 28.04.2021
depunerea cererilor – tip la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei

ETAPA II:
21 mai 2021 – Afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
24.05.2021 – 31.05.2021 – depunerea cererilor – tip la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei

INTERVALUL ORAR DE ÎNSCRIERE:

Luni – Joi: 8:00 – 18:00
Vineri: 8:00 – 17:00

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

  1. Fișa de înscriere – va fi disponibilă o dată cu începerea înscrierii. Aceasta se va putea completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se va putea depunde la secretariatul unității școlare. În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail/poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere Anexa 3, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09 – 31.12.2021. Părinții au obligația de a prezenta în mod fizic documentele care au stat la baza înscrierii, în termen de maximum 2 săptămâni de la încererea cursurilor.
  2. Certificatul de naștere al copilului – original și copie
  3. Cartea de Identitate a părinților – original și copie
  4. Certificat căsătorie – original și copie
  5. Hotărâre judecătorească  definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (doar pentru părinții divorțați). În cazul custodiei comune – Acordul în scris al părintelui care nu este prezent la înscriere
  6. Pentru copii care care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09 – 31.12.2021 inclusiv, care a frecventat grădinița, părintele / tutorele sau susținătorul legal depune o recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. În vederea eliberării acesteia, părintele depune o cerere – Anexa 1, la unitatea unde este înscris în prezent, copilul.
  7. Pentru copii care care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09 – 31.12.2021 inclusiv, care nu a frecventat grădinița, sau s-a întors din străinătate,  părintele / tutorele sau susținătorul legal depune documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare. În acest caz, evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (CJRAE Bihor). În vederea eliberării acesteia, părintele depune o cerere – Anexa 2
  8. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și /sau specifice acolo unde este cazul
  9. Avizul de la medicul de familie – din care să rezulte că elevul este apt pentru școală și dovada vaccinărilor – la începutul anului școlar
  10. Dosar plic cartonat
DOCUMENTE UTILE:

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

TEL VERDE: 0 800 816 259
Disponibil în intervalul orar:
Luni – Joi: 09:00 – 16:30
Vineri: 09:00 – 14:00

ALTE INFORMAȚII

ORDIN Nr. 3.473 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022 si a Calendarului inscrierii
Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
Centrele de evaluare a dezvoltării copiilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar în anul școlar 2021-2022
Informare prelucrare date caracter personal proces inscriere invatamanat primar 2020