Școala noastră / Anunțuri / Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate Inapoi

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Sântandrei din data de 12.02.2024, în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2024 – 2025 și avizate de Inspectoratul Școlar Județean Bihor sunt:

 

Criterii specifice de ocupare Punctaj acordat
–  Calificativul ”Foarte bine” în ultimii doi ani școlari Criteriu eliminatoriu
–  Fără sancțiuni disciplinare în ultimii 2 ani școlari Criteriu eliminatoriu
–  Dosarul complet  trebuie să conțină  și Curriculum vitae, aprecierea CA  și a
Comisiei de curriculum din acest an școlar, alte aspecte  relevante privind cariera didactică.
Criteriu eliminatoriu
–  Inspecție la clasă conform Anexei nr.5 din Metodologie. Punctaj/Nota maxim/ă 100p – 10
Acordul instituției va fi obținut  de către candidatul care va avea punctajul/nota mai mare sau egală cu 9   

 

Descărcare document AICI.