Școala noastră / Anunțuri / Admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze 2022 Inapoi

Admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze 2022

Perioada de înscriere: 16 mai 2022 – 3 iunie 2022
Număr de locuri pentru anul școlar 2022 – 2023: 28 locuri

 Cerererile se depun la secretariatul școlii, de luni până vineri, între orele 9:00 – 16:00 , sau online pe adresa de e-mail a școlii scoala.sintandrei@yahoo.com, însoțită de documentele menționate în cerere.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI

Program de desfășurare a examenului de limba engleză: 18 iunie 2022

 • Prezența candidaților în sălile de examen: între intervalul 08:30 – 09:00
 • Proba scrisă: 09:30 – 10:30
 • Afișarea rezultatelor: în aceeași zi (18 iunie 2022) după ora 19:00
 • Depunerea contestațiilor: 20 iunie 2022 – între intervalul 15:00 – 16:00
 • Rezolvarea contestațiilor: 20 iunie 2022
 • Afișarea rezultatelor finale: 20 iunie 2022 – 18:00

STRUCTURA EXAMENULUI DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Examenul va conține un test de competențe lingvistice care își propune evaluarea cunoștințelor acumulate în clasele III – IV. Acesta se va desfășura ca probă scrisă.

I. Proba scrisă – timp efectiv de lucru 50 minute

Această probă presupune redactarea unui text de cel puțin 50 de cuvinte pe o temă dată care are ca scop următoarele:

 • să demostreze capacitatea de exprimare în scris;
 • însușirea principalelor funcții;
 • însușirea anumitor structuri lingvistice (conform nivelului A1 – prevăzut de programele școlare pentru clasele III – IV).

ALTE PRECIZĂRI:

Elevii care anterior înscrierii în clasa a V-a au promovat examene la un nivel de competență egal sau superior nivelului A1, sunt admiși fără a mai susține proba de competențe lingvistice la limba engleză numai dacă numărul total al elevilor înscriși este egal cu numărul de locuri aprobat.

În cazul în care numărul total al elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri aprobat, toți elevii vor susține testul pentru evaluarea nivelului de competențe lingvistice.

În situația menționată mai sus, atestatul de competențe ligvistice servește la departajarea elevilor. SE IAU ÎN CONSIDERARE: CAMBRIDGE YLE MOVERS / CAMBRIDGE YLE FLYERS (cu un nr minim de 11 scuturi – cel puțin 4 scuturi la două competențe și 3 scuturi la o competență.
Are prioritate CAMBRIDGE YLE FLYERS deoarece reprezintă un nivel superior.

Criterii de departajare (în cazul unui punctaj egal):

 1. Punctajul obținut la proba scrisă
 2. Certificat de competențe lingvistice
 3. Domiciliul elevului
 4. Alți frați care studiază în școală.