Școala noastră / Anunțuri / Admiterea în clasa a V- a cu predare intensivă a limbii engleze 2021 Inapoi

Admiterea în clasa a V- a cu predare intensivă a limbii engleze 2021

Perioada de înscriere:  19 mai  2021 – 18 iunie 2021
Număr de locuri pentru anul școlar 2021 – 2022: 20 locuri

 Cerererile se depun la secretariatul școlii, de luni până vineri, între orele 9:00 – 16:00 , sau online pe adresa de e-mail a școlii scoala.sintandrei@yahoo.com, însoțită de documentele menționate în cerere.

Program de desfășurare a pregătirilor de limba engleză:

Ziua Ora Profesor
Sâmbătă 22 mai 10:00 Zoț Vălcan Bianca
Marți   25 mai 14:00 Cicortaș Raluca
Sâmbătă 29 mai 10:00 Zoț Vălcan Bianca
Marți 01 iunie 14:00 Cicortaș Raluca
Sâmbătă 05 iunie 10:00 Zoț Vălcan Bianca
Marți 08 iunie 14:00 Cicortaș Raluca
Sâmbătă 12 iunie 10:00 Zoț Vălcan Bianca
Marți 15 iunie 14:00 Cicortaș Raluca

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI

Program de desfășurare a examenului de limba engleză: 28 iunie 2021

 • Prezența candidaților în sălile de examen: între intervalul 08:30 – 09:00
 • Proba scrisă: 09:30 – 10:30
 • Proba orală: începând cu ora 11:00
 • Afișarea rezultatelor: în aceeași zi (28 iunie 2021) după ora 19:00
 • Depunerea contestațiilor: 29 iunie 2021 – între intervalul 08:00 – 11:00
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 29 iunie 2021 – 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 29 iunie 2021 – 13:00

STRUCTURA EXAMENULUI DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Examenul va conține un test de competențe lingvistice care își propune evaluarea cunoștințelor acumulate în clasele III – IV. Acesta se va desfășura ca probă scrisă.

I. Proba scrisă – timp efectiv de lucru 50 minute

Această probă presupune redactarea unui text de cel puțin 50 de cuvinte pe o temă dată care are ca scop următoarele:

 • să demostreze capacitatea de exprimare în scris;
 • însușirea principalelor funcții;
 • însușirea anumitor structuri lingvistice (conform nivelului A1 – prevăzut de programele școalre pentru clasele III – IV). 

PROGRAMA  PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE

a. Conținuturi

 • Cunoașterea copilului despre sine: nume, vârstă, însușiri(fizice/morale), jocuri, activități preferate/recreative, mâncăruri preferate (hrană /mesele zilnice);
 • Familie / Prieteni: membrii familiei, descrierea unui membru / a unui prieten / a unui coleg (ocupații, însușiri fizice și morale, culori);
 • Casa: încăperi, mobilier, școală (+obiecte școlare), activități specifice;
 • Lumea înconjurătoare: locuri și clădiri (acordarea direcțiilor), animale (sălbatice / domestice / de companie), mijloace de transport;
 • Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice, fenomene meteorologice;
 • Activități: spunerea timpului, zilele săptămânii, lunile anului, activități pentru timpul liber.

b. Funcții comunicative

 • a saluta și a știi răspunde la salut;
 • a se prezenta și a prezenta pe cineva;
 • a indentifica elemente din universul familiar;
 • a cere și a oferi informații ;
 • a localiza obiectele și persoanele;
 • a exprima o dorință ;
 • a exprima o stare fizică;
 • a exprima ceea ce îi place / nu îi place;
 • a relata activități la prezent;
 • a relata activități la viitor.

c. Elemente de construcție a comunicării

 • Substantivul – cazul genitiv (… `s / …of), numărul plural (plurale regulate și neregulate);
 • Articolul – (hotărât și nehotărât) : „an”, „a”, „the”;
 • Pronumele – personal („I, you, he, she, it, we, you, they”), demostrativ („this/that/these/those” ), interogativ („who, which, what”);
 • Numeralul – (1 -20)+
 • Adjectivul – propriu-zis (+gradele de comparație), demostrativ (this, that, these,those) și posesiv (my, your, his, her, our, your, their – singular și plural);
 • Verbul
  • Prezentul simplu (afirmativ, negativ, interog. + forme lungi / contraste);
  • Prezentul continuu (afirmativ, negativ, interog. + forme lungi /contraste);
  • Viitorul simplu (afirmativ, negativ, interog. + forme lungi / contraste);
  • Verbele modale (can / can`t/ should / shouldn`t)
 • Adverbul – (+locuțiuni adverbiale):
  • adv. de timp (now, always, usually, today, early, sometimes, in the morning, in the afternoon, at night, in the evening, etc.);
  • adv. de loc (there, here, on/to the right, on/to the left, etc.);
  • adv. de mod (quickly, well, fast, slowly, etc.);
  • adv. interogative (when, how, where, why, what, etc.);
 • Prepoziția – prepoziții și locuțiuni prepoziționale (on, in at, under, by, to, from, next, between, near, in front of, behind, before, after, over, etc.)

ALTE PRECIZĂRI:

Elevii care anterior înscrierii în clasa a V-a au promovat examene la un nivel de competență egal sau superior nivelului A1, sunt admiși fără a mai susține proba de competențe lingvistice la limba engleză numai dacă numărul total al elevilor înscriși este egal cu numărul de locuri aprobat.

În cazul în care numărul total al elevilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri aprobat, toți elevii vor susține testul pentru evaluarea nivelului de competențe lingvistice.

În situația menționată mai sus, atestatul de competențe ligvistice servește la departajarea elevilor. SE IAU ÎN CONSIDERARE: CAMBRIDGE YLE MOVERS / CAMBRIDGE YLE FLYERS (cu un nr minim de 11 scuturi – cel puțin 4 scuturi la două competențe și 3 scuturi la o competență. Are prioritate CAMBRIDGE YLE FLYERS deoarece reprezintă un nivel superior.

 Criterii de departajare (în cazul unui punctaj egal):

 1. Punctajul obținut la proba scrisă
 2. Certificat de competențe lingvistice
 3. Domiciliul elevului
 4. Alți frați care studiază în școală.